Historiaa

Karttulan omakotiyhdistys ry

Perustetiin 11.4.2000. Perustamisasiakirjan allekirjoitti 10 henkilöä. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin 10.8.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana valvoa omakotitalon, vapaa-ajan asunnon sekä pienkiinteitönomistajan oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä edistää, ohjata ja kehittää pientalovaltaista asumismuotoa sekä parantaa asumisviihtyvyyttä.