Toimintakalenteri 2017

MS Word -tiedostoTOIMINTASUUNNITELMA (6).doc (27 kB)
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
MS Word -tiedostoTOIMINTAKALENTEERI (1).doc (31 kB)
TOIMINTAKALENTERI VUODELLE 2016

KARTTULAN OMAKOTIYHDISTYS RY

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

 

 1. TEEMA

” HYVÄN ASUMISEN JA YHTEISÖLLISYYDEN PUOLESTA”

 

 1. SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET
  • Tarjota jäsenille laadukkaita palveluja, etuja ja turvaa
  • Kehittää edunvalvontaa asiantuntemusta ja vaikuttavuutta lisäämällä
  • Monipuolistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä yhdistyksen elinvoimaisuutta

 

 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA

Jäsenpalvelut

 • Omakotitalkkaritoimintaa jatketaan keväästä syksyyn
 • Jäsenkirjeillä ja sähköisesti kerrotaan ajankohtaisista asioista 2-4 kertaa/vuosi
 • Järjestetään asumiseen, ympäristöön, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä neuvonta- ja koulutustilaisuuksia
 • Ylläpidetään yhdistyksen kotisivua
 • Vuoden aikana jäseneksi liittyneille annetaan puu tai pensas valinnan mukaan

 

Yhteisöllisyyden kehittäminen

 • Kirkastetaan omakotitoiminnan perustehtävää, olemassaolon syytä ja arvoja
 • Haetaan toimintaan mukaan uusia kiinnostuneita toimijoita
 • Valitaan Vuoden omakotiasukas tai vapaa-ajanasukas tavoitteena omakotiasumisen ja toimijoiden tunnettuus

 

 1. EDUNVALVONTA
  • Otetaan kantaa ja annetaan lausuntoja pientaloasujia koskevista kaupungin toimenpiteistä sekä ympäristön ja alueen yleisilmeen kohentamisesta

 

 1. SOSIAALINEN KANSSAKÄYMINEN
  • Järjestetään asuntomessu-, musiikki-, teatteri- tai muu matka
  • Kootaan jäsenistöä mukaan erilaisiin talkootöihin ja vapaaehtoistoimijoiksi
  • Järjestetään yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa vuosittaisia kulttuuri-, teema- ja muita tilaisuuksia.

 

 1. PERINNETOIMINTA
  • Huomioidaan kansallinen omakotipäivä
  • Tuodaan esille SUOMI 100 VUOTTA –vuosi:

ollaan mukana tilaisuuksissa, huomioidaan Karttulan alueen 100-vuotias talo

ja järjestetään valokuvanäyttely vuosilta 1917-2017

 

 1. TALOUS JA HALLINTO
  • Talouden tavoitteena on tasapainoisuus. Keskeisenä varanhankintana ovat jäsenmaksu- ja asiakasmaksutuotot. Omakotitalkkarikustannukset katetaan pääosin työllistämistuella.
  • Ollaan mukana Omakotiliiton ja piirin toiminnassa huomioiden niiden tarjoamat sopimukset ja muut toimenpiteet
  • Hallitus kokoontuu 3-5 kertaa vuodessa ja tarvittaessa.

 

Hallitus 21.11.2016